Anhörig – Närstående


Anhörig är den vars närstående inte längre har förmågan att klara sig utan hjälp. För många är det självklart att hjälpa sin närstående. Men det som börjar med en självklar hjälp kan lätt utvecklas till en nödvändighet och bli ett åtagande som sträcker sig över 24 timmar om dygnet.

 

Att vårda en närstående är ett frivilligt åtagande. När den frivilliga vården blir för krävande måste den anhöriga få stöd från den myndighet som är juridiskt ansvarig för vården.

 

Anhörigstöd ska enligt lag erbjudas i Sveriges alla kommuner. Det ser mycket olika ut på olika ställen. Vi arbetar för att anhörigstödet ska anpassas så väl som möjligt till anhörigas behov i våra stadsdelar och vår kommun. 

  God Vård för Närstående

  Anhörigas behov av stöd utgår i första hand från att den Närstående blir väl omhändertagen. Här tittar vi speciellt på förhållande till regelverk och bedömningar från biståndshandläggare.

  Anhörigstöd till alla med funktionsnedsatta närstående

  Anhörigstöd ska utformas på ett sådant sätt att anhöriga med funktionsnedsatta närstående ska ha rätt till avlastning av olika slag. Vi också för att anhöriga ska ha rätt till ledighet för VAN (vård av närstående) på samma villkor som VAB (Vård av Barn)

  God kommunikation mellan anhöriga, närstående och vårdpersonal

  Att alla ska kommunicera med varandra är ett ofta uttryckt önskemål eller krav. Men det är bara på vissa ställen som det fungerar.

  Vi letar goda exempel med målsättning att hitta metoder och system som kan överbrygga de motsättningar som finns inbyggda i förhållandena personal, närstående och anhöriga.

   Goda relationer med relevanta

  institutioner och politiker

  Kontakta styrelsen

  Styrelsen vald februari 2024

  Ulf Ekberg, Ordförande

  Ingalill Rönnlöf, sekreterare

  Mats Myrberg, ledamot

  Nils Holm, ersättare

  Dessa nås genom e-postadress

  anhorigstockholm@gmail.com