Välkommen till Anhörigföreningen Stockholm!

Vad gör Anhörigföreningen?

Vi vill förbättra villkoren för anhöriga främst genom att upplysa, samla information och kommunicera anhörigas åsikter och behov till berörda myndigheter och politiker. Vi ordnar också sammankomster för våra medlemmar runt gemensamma frågor och i samarbete med andra föreningar och aktörer.


Som medlemmar välkomnar vi alla anhöriga som stödjer och hjälper partners, barn, föräldrar och vänner med funktionsvariationer samt alla som vill hjälpa oss att göra anhöriga synliga.

Årsmöte 2023 & Juridik för anhöriga

Kom och träffa styrelse och medlemmar på årets årsmöte, den 16 februari 2023!

kl. 16.00-17.15 på Nytorgsträffen, Nytorgsgatan 44.


Anmäl er till 070 574 79 57 eller maila: anhorigstockholm@gmail.com


Onsdag den 22 februari kl 16.00-18.00 bjuder vi in till en kväll med Alva Jofred, jurist vid  Institutet för Medicinsk Rätt. Hon kommer till oss för att svara på frågor om t. ex framtidsfullmakt, anhörigbehörighet och andra liknande juridiska frågor som vi vet många av er brottas med. 


Adressen är Tjärhovsgatan 6,1 tr (hiss finns)

Ring på porttelefon Studieförbundet Vuxenskolan.

T-bana: Medborgarplatsen. 


Anmäl er till: anhorigstockholm@gmail.com

Våra hjärtefrågor

God vård för närstående är en självklar utgångspunkt och vad som gör anhöriga till en kategori inom sjukvård, vård och omsorg. 


Flexibla anhörigstöd

Ett flexibelt anhörigstöd som anpassas

efter individen

Information

Ett värdigt utbyte av information mellan myndigheter, institutioner och anhöriga

Kommunikation

God kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal

Delaktighet

Anhörigas delaktighet i vårdteam och individanpassad vård

Som medlem kan du

 

  • Påverka vilka frågor föreningen driver
  • Få hjälp av andra i samma situation som du själv
  • Hjälpa till att stärka vår röst

Behöver du någon att prata med?

RING ANHÖRIGLINJEN:  0200 239 500


Linjen är öppen:

måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-15.00

samt onsdag & söndag 18.00-21.00