Välkommen till Anhörigföreningen Stockholm!

Vad gör Anhörigföreningen?

Vi vill förbättra villkoren för anhöriga främst genom att upplysa, samla information och kommunicera anhörigas åsikter och behov till berörda myndigheter och politiker. Vi ordnar också sammankomster för våra medlemmar runt gemensamma frågor och i samarbete med andra föreningar och aktörer.


Som medlemmar välkomnar vi alla anhöriga som stödjer och hjälper partners, barn, föräldrar och vänner med funktionsvariationer samt alla som vill hjälpa oss att göra anhöriga synliga.

Vad behöver anhöriga?


Kom och träffa styrelse, medlemmar och andra intresserade för ett samtal!


Alla är välkomna lördagen den 29 oktober 2022

 kl. 13.00 på Svärdet, Rosenlundsgatan 44.

Gunilla Matheny hjälper oss reflektera över nutid och framtid, ge varandra idéer, reda ut behov, fundera över resurser och prioriteringar och formulera strategier. Vi är en värdefull resurs för oss själva, våra närstående och samhället i stort! Det gör att vi kan ställa krav.


Gunilla Matheny är utbildad sjuksköterska, författare, konsult och terapeut. Hon arbetar med kompetensutveckling och håller workshops och föreläsningar om anhörigstöd och sexualitet inom vård- och omsorg. Dessutom är Gunilla hedersmedlem av vår anhörigförening!


Kom och dela med er av era synpunkter! Ring 070 574 79 57 eller maila: anhorigstockholm@gmail.com och meddela att ni kommer. Vi bjuder på fika, bullar, frukt och juice och har bokat 3 timmar för vårt möte!

Våra hjärtefrågor

God vård för närstående är en självklar utgångspunkt och vad som gör anhöriga till en kategori inom sjukvård, vård och omsorg. 


Flexibla anhörigstöd

Ett flexibelt anhörigstöd som anpassas

efter individen

Information

Ett värdigt utbyte av information mellan myndigheter, institutioner och anhöriga

Kommunikation

God kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal

Delaktighet

Anhörigas delaktighet i vårdteam och individanpassad vård

Som medlem kan du

 

  • Påverka vilka frågor föreningen driver
  • Få hjälp av andra i samma situation som du själv
  • Hjälpa till att stärka vår röst

Behöver du någon att prata med?

RING ANHÖRIGLINJEN:  0200 239 500


Linjen är öppen:

måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-15.00

samt onsdag & söndag 18.00-21.00