Välkommen till Anhörigföreningen i Stockholm!

pexels-vlada-karpovich-5790717
AdobeStock_99021204
pexels-andrea-piacquadio-3768131
nathan-anderson-FHiJWoBodrs-unsplash
stefano-intintoli-LF4164_Aw_w-unsplash
pexels-daria-10210461

Aktuellt

 • Tisdagen 26 april  2022 på Kristinehofs Malmgård, Kristinehovsgatan 2                                            
 • 13.00 ÅRSMÖTE (för medlemmar)
 • 14.00-15.00  MÖTE MED SOCIALBORGARRÅDET JAN JÖNSSON (öppet för alla) samtalet kommer i huvudsak röra sig om styrdokumentet ”Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024” med planer för hur hela kommunens verksamhet ska genomsyras av ”anhörigperspektivet”. 
  Vad gör Anhörigföreningen?

  Vi vill förbättra villkoren för anhöriga främst genom att upplysa, samla information och kommunicera anhörigas åsikter och behov till berörda myndigheter och politiker. Vi ordnar också sammankomster för våra medlemmar runt gemensamma frågor och i samarbete med andra föreningar och aktörer.


  Som medlemmar välkomnar vi alla anhöriga som stödjer och hjälper partners, barn, föräldrar och vänner med funktionsvariationer samt alla som vill hjälpa oss att göra anhöriga synliga.

  Våra hjärtefrågor

  God vård för närstående är en självklar utgångspunkt och vad som gör anhöriga till en kategori inom sjukvård, vård och omsorg. 


  Flexibla anhörigstöd

  Ett flexibelt anhörigstöd som anpassas

  efter individen

  Information

  Ett värdigt utbyte av information mellan myndigheter, institutioner och anhöriga

  Kommunikation

  God kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal

  Delaktighet

  Anhörigas delaktighet i vårdteam och individanpassad vård

  Som medlem kan du

   

  • Påverka vilka frågor föreningen driver
  • Få hjälp av andra i samma situation som du själv
  • Hjälpa till att stärka vår röst

  Behöver du någon att prata med?

  RING ANHÖRIGLINJEN:  0200 239 500


  Linjen är öppen:

  måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-15.00

  samt onsdag & söndag 18.00-21.00