Välkommen till Anhörigföreningen Stockholm!

Vad gör Anhörigföreningen?

Vi vill förbättra villkoren för anhöriga främst genom att upplysa, samla information och kommunicera anhörigas åsikter och behov till berörda myndigheter och politiker. Vi ordnar också sammankomster för våra medlemmar runt gemensamma frågor och i samarbete med andra föreningar och aktörer.


Som medlemmar välkomnar vi alla anhöriga som stödjer och hjälper partners, barn, föräldrar och vänner med funktionsvariationer samt alla som vill hjälpa oss att göra anhöriga synliga.


MÖTE OM FRAMTIDSFULLMAKT

Den 28 maj kl 15.00 har vi nästa möte. Vi visar en film med diskussion om Framtidsfullmakter. Därefter har vi en diskussion om detta. Mötet är på Nytorgsträffen, Nytorgsgatan 44.


LYCKAT MÖTE OM KOST OCH DEMENS

Gerd Faxén-Irving hör ett spännande föredrag 14 maj om kost och demens. Gerd Faxén-Irving är en av våra medlemmar och internationellt verksamma forskare. Hon berättade om de senaste rönen kring dietens betydelse för våra kognitiva funktioner. Det följdes av många intressanta frågor.


ANHÖRIGSTÖD OCH ANHÖRIGAS BEHOV

Mötet hölls 1 februari

Anhörigstöd och anhörigperspektiv nämns oftare än förr. Hur fungerar relationen mellan anhöriga och det professionella anhörigstödet?


Professor Magnus Jegermalm och forskningsassistent och anhörigkonsulent Pia Nilsson gör nedslag i sin studie ”Gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas användning”. Studien bjuder på viktiga och ibland förvånande iakttagelser. Kom och ta del av forskningsteamets upptäckter och tankar!


ÅRSMÖTE 2024

Föreningen höll årsmöte den 22 februari

En ny styrelse valdes och årsmötet  beslöt att Stockholmsföreningen lämnar Anhörigas Riksförbund.

Problem inom Riksförbundet har tagit stor kraft för den avgående styrelsen och föreningen väljer därför att begära utträde ur organisationen.

En ny styrelse valdes och består av: Ulf Ekberg (ordförande), Ingalill Rönnlöf (kassör), Mats Myrberg (ledamot)  och Nils Holm (ersättare).

Majoriteten satt i den gamla styrelsen.  

Samtliga nås via föreningens e-postadress

anhorigstockholm@gmail.com


Våra hjärtefrågor

God vård för närstående är en självklar utgångspunkt och vad som gör anhöriga till en kategori inom sjukvård, vård och omsorg. 


Flexibla anhörigstöd

Ett flexibelt anhörigstöd som anpassas

efter individen

Information

Ett värdigt utbyte av information mellan myndigheter, institutioner och anhöriga

Kommunikation

God kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal

Delaktighet

Anhörigas delaktighet i vårdteam och individanpassad vård

Som medlem kan du

 

  • Påverka vilka frågor föreningen driver
  • Få hjälp av andra i samma situation som du själv
  • Hjälpa till att stärka vår röst

Behöver du någon att prata med?

RING ANHÖRIGLINJEN:  0200 239 500


Linjen är öppen:

måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-15.00

samt onsdag & söndag 18.00-21.00

unsplash